Basisveiligheid VCA B-VCA

Het basisveiligheid VCA diploma is voor medewerkers die geen leidinggevende taken hebben. B-VCA gaat over wet- en regelgeving, herkennen van onveilige werksituaties, het nemen van de juiste maatregelen om ongelukken te voorkomen.

 

De basisveiligheid VCA lesstof kun je snel en eenvoudig leren door de samenvatting basisveiligheid VCA aan te schaffen.

Pagina's lesstof in de samenvatting B-VCA

%

Slaag voor het basisveiligheid VCA examen!

Gratis oefenvragen basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA cursus inhoud

Hoofdstuk 1: VCA en wetgeving

In dit hoofdstuk wordt de basis van VCA uitgelegd. Daarnaast maak je kennis met de wetgeving die belangrijk is om te weten bij B-VCA.

60 minuten 

Hoofdstuk 2: Risico's en preventie

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat risico’s zijn en wat voor maatregelen je kunt nemen. Wat is een risico eigenlijk?

60 minuten

Hoofdstuk 3: Brand en explosie

Na het doorlopen van dit hoofdstuk weet jij welke drie punten nodig zijn voor een brand. Daarnaast het voorkomen en ontstaan van een explosie..

60 minuten

Hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen en de risico’s die eraan verbonden zijn. Wat zijn de regels als je met gevaarlijke stoffen werkt?

60 minuten

Hoofdstuk 5: Arbeidsmiddelen

Op een werkplek worden verschillende gereedschappen en toebehoren gebruikt. Op de juiste wijze de gereedschappen gebruiken en onderhouden voorkomt ongelukken!

60 minutenHoofdstuk 6: Bijzondere werkomstandigheden

Niet alle werkzaamheden worden in een werkplaats uitgevoerd. Er zijn situaties waarbij de veiligheid extra aandacht nodig heeft. Werken in een besloten ruimte of op hoogte zijn voorbeelden van situaties waarbij veiligheid voorop staat.

60 minuten.

Hoofdstuk 7: Electriciteit

Als je met electriciteit werkt of ermee in aanraking kan komen dan moet je de nodige maatregelen treffen. Welke dit zijn leer je in hoofdstuk 6.

60 minuten.

Hoofdstuk 8: Preventie

Met preventie van een medewerker wordt onder andere bedoeld de juiste persoonsbeschermende maatregelen (PBM) te gebruiken. In welke gevallen zijn PBM’s veilig voor het gebruik?

60 minuten.

Hoofdstuk 9: Borden

In en om de werkgebieden zijn diverse zaken met borden aangegeven. Het is erg belangrijk dat je de betekenis van borden en symbolen kent. Maak dit hoofdstuk een aantal keer!

120 minuten.

Proefexamen VCA

Voldoende?

Aan de linkerzijde vind je de basisveiligheid modules per hoofdstuk.

Als je alle modules het doorlopen en hebt herhaald tot het moment dat je een voldoende hebt gescoord, kun je verder gaan met de proefexamens VCA. Een proefexamen VCA bevat vragen van alle lesstofen die je binnen een bepaalde tijdslimiet moet beantwoorden.

Succes met oefenen!
Haal jij je VCA diploma?

Doorloop de 3 stappen en slaag!

Shares