Brand en explosie                Bekijk hier de VOL VCA Oefenvragen

Actuele lesstof voor VCA examens 2020.
 

Brand en explosie

Er zijn drie dingen nodig voor een brand.
1. Een brandbare stof (olie, hout, gas, kleding aluminium, magnesiuBrand en explosiem etc).
2. Zuurstof (lucht bevat 21% zuurstof, soms hoger waardoor toename risico voor brand is).
3. Een bepaalde temperatuur (Energie om brand te veroorzaken, vonk, vlam, hitte)
 
 
De brand kun je dus bestrijden door één van deze bovenstaande zaken weg te halen.
 
Katalysator
Dit zorgt voor een efficiënte verbranding. Dit zit ook in een auto, die zorgt voor optimale en volledige verbranding van de brandstof.
 
Explosie
Lower explosion Limit (LEL), dit is de minimale concentratie in de lucht die kan zorgen voor een ontbranding. Denk aan benzine dampen in de lucht.
Upper explosion Limit (UEL), dit is de maximale concentratie in de lucht die kan zorgen voor een ontbranding.
 
Download de volledige samenvatting basisveiligheid VCA.
  

 

Selecteer oefenvragen brand en explosie