Gevaarlijke stoffen                                  Bekijk hier de B-VCA Oefenvragen

Actuele lesstof voor VCA examens 2020.
 

Gevaarlijke stoffen

Er kunnen op het werk gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Denk aan asbest in de jaren 80 en 90. Chemische stoffen, zoals acetyleen bij het lassen of pesticiden (landbouwgif).
De volgende gevaren zijn te onderscheiden:
1. Vergiftigingsgevaar
2. Verstikkingsgevaar
3. Bijtend- en corrosiegevaar
4. Brand- en explosiegevaar
 

Gevaarlijke stoffen

Op basis van de Wet milieu gevaarlijke stoffen moeten gevaarlijke stoffen verantwoord verpakt worden en voorzien van een etiket. Op het etiket staan gevarensymbolen.
 

Vergiftigingsgevaar

Wat kun je doen om vergiftigingsgevaar te voorkomen?
Er worden vier mogelijkheden benoemd:
1. Bestrijden van de bron. = Voorkom dat je in aanraking komt, gebruik andere stoffen..
2. Ventilatie. = Zorg voor afvoer vuile lucht en aanvoer schone lucht.
3. Scheiding van mens en bron. = Bijvoorbeeld plaatsen van een scheidingswand.
1. Persoonlijke bescherming. = Bijvoorbeeld adembescherming (of compleet pak).

 

Verstikkingsgevaar

Gas kan gezien of geroken worden, maar dit is niet altijd het geval!

 

Download de volledige samenvatting basisveiligheid VCA.