Wanneer men een extra middel wil gebruiken om een leiding of een systeem van leidingen af te sluiten dan kan hij of zij er voor kiezen om steekflenzen te gebruiken. Dit kan helpen wanneer er aan de andere kant van de leiding een volledig afgesloten ruimte is. Natuurlijk werkt men met de standaard bestaande afsluitmechanismen, maar steekflenzen kunnen zorgen voor dat extra stukje beveiliging wat nodig is. Op deze manier worden de leidingen die schadelijke stoffen vervoeren extra afgesloten. Fouten maken is menselijk dus wanneer iemand toch per ongelijk een systeemafsluiter openzet, zorgt de steekflens ervoor dat de gevaarlijke stoffen alsnog niet kunnen ontsnappen. Deze extra beveiligingsmaatregel kan dus een hoop mensen redden van de dood. Ook worden de steekflenzen gebruikt wanneer de installatie afgeschermd moet worden voor andere doeleinden. Dit kan zijn wanneer:
– De afsluitsystemen moeten worden afgesloten,
– De leidingen moeten worden geïnspecteerd of schoongemaakt,
– De leidingen moeten worden gespoeld,
– De leidingen afgesloten moeten worden die aangesloten zijn op bijvoorbeeld tanks of andere specifieke delen van een installatie.

Hoe plaatst men een steekflens

Een steekflens plaatsen kan niet iedereen zomaar. Dit moet gedaan worden door iemand die ervaring heeft met het plaatsen van steekflenzen. De steekflenzen moeten zo dicht mogelijk bij de ruimte waar de mensen aan het werk zijn worden geplaatst. Dit houdt dus in dat de steekflens zich bevindt tussen de laatste standaard afsluitmechanisme en de ruimte waar het volk zich bevindt. Dit zorgt er dus voor dat er, ondanks wat er gebeurt, geen giftige of gevaarlijke stoffen bij deze mensen kunnen komen. Mocht er dan toch een fout gemaakt worden dan houd de steekflens dit dus tegen.

Risico inventarisatie en evaluatie

Wanneer er een risico inventarisatie en evaluatie, ofwel RI&E wordt uitgevoerd dan kan het plaatsen van steekflenzen terugkomen. Ook bij een taak risico analyse, ofwel TRA, kan dit voorgeschreven zijn. Dit kan ook nog terugkomen in de werkvergunning van een bepaalde taak.

In de cursus basisveiligheid VCA en VOL VCA moet je deze kennis van steekflenzen hebben.  Maak de gratis oefenvragen of proefexamens en behaal het VCA certificaat.

Wat zijn steekflenzen