VCA Certificaat

VCA Certificaat

Het VCA programma helpt bedrijven om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Bedrijven die in het bezit zijn van een VCA certificaat voldoen aan alle veiligheidseisen op zowel landelijk als Europees niveau.

 

Wat is VCA?

VCA is een afkorting voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het programma is er met name op gericht het aantal ongevallen te verminderen door een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. VCA is vooral voor belang voor bedrijven waar risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd of waar de omgeving zelf risico's met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en bij installaties.

 

VCA diploma en VCA certificaat

De begrippen VCA diploma en VCA certificaat lijken veel op elkaar en worden zodoende regelmatig door elkaar gehaald. Er is echter een duidelijk verschil. Een VCA diploma wordt uitgereikt aan een persoon na het slagen voor het VCA examen. Een VCA certificaat wordt uitgereikt aan een bedrijf dat voldoet aan alle regelgeving.

 

VCA certificering

Met een VCA certificering laat een bedrijf aan opdrachtgevers zien dat het veiligheid voorop stelt. Bedrijven die in het bezit zijn van een VCA certificering voldoen niet alleen aan de landelijke regelgeving. Met het certificaat wordt namelijk ook voldaan aan alle Europese veiligheidseisen. Bedrijven met een VCA certificaat worden opgenomen in het VCA register. Dit maakt het voor opdrachtgevers mogelijk om de VCA certificering te controleren.

 

Voor welke bedrijven?

Het VCA Certificaat is bedoeld voor bedrijven waar werkzaamheden worden uitgevoerd die een verhoogd risico met zich meebrengen of waar wordt gewerkt in een risicovolle omgeving. Het gaat hierbij onder andere om bedrijven in de volgende branches:

 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Civiele techniek
 • Technische diensten
 • Procesbesturing

 

Verschillende niveaus van het VCA certificaat

Het VCA certificaat is te verdelen in 3 niveaus: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Het VCA* certificaat is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden en maximaal 35 werknemers in dienst hebben. Het VCA** certificaat is voor bedrijven met meer dan 35 werknemers en kleinere bedrijven die als hoofdaannemer optreden. Het VCA Petrochemie certificaat is speciaal voor bedrijven die werkzaam zijn in de chemische en petrochemische industrie.

Stappen naar een VCA certificering

Om in aanmerking te komen voor een VCA certificering moeten 5 stappen worden doorlopen.

 • Vaststellen of het bedrijf in aanmerking komt voor VCA certificering
 • Vaststellen welk niveau van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie
 • Actiepunten opstellen. Hierbij worden eventuele verbeterpunten duidelijk
 • De verbeterpunten uit punt 3 uitvoeren
 • De certificering. Het bedrijf kan hierbij zelf een erkende certificatie-instelling kiezen

 

VCA diploma

Veel werkgevers eisen tegenwoordig dat nieuwe werknemers in het bezig zijn van een VCA diploma. Het VCA diploma is ingedeeld in 3 niveaus: B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU. Het B-VCA diploma betreft de belangrijkste basiskennis op het gebied van veiligheid. Dit diploma is bedoeld voor iedereen die in een risicovolle omgeving werkt. Het VOL VCA diploma is er voor leidinggevenden en ZZP-ers. Het VIL CVU diploma is er tot slot speciaal voor intercedenten en leidinggevenden van uitzendbureaus. Het bezit van een VCA diploma wordt net als de VCA certificering opgenomen in het VCA register.

 

VCA diploma behalen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het VCA diploma te behalen. Werkgevers kunnen werknemers de mogelijkheid bieden de VCA cursus via het bedrijf te volgen. Daarnaast is het mogelijk de cursus te volgen via klassikaal onderwijs. Tot slot is het mogelijk om de cursus via zelfstudie online te volgen of met behulp van een VCA boek. Op ssvv-vca.nl staan verschillende gratis VCA proefexamens. De score wordt direct na het maken van het VCA proefexamen bekend gemaakt. Het maken van een proefexamen is een goede voorbereiding op het VCA examen.

 

VCA certificaat

Shares