VCA examen

VCA examen

Vanaf 1 septembeVCA examenr 2017 zijn er toets- en eindtermen van toepassing voor alle VCA examens. De nadruk wordt vanaf dat moment gelegd op het toepassen van de kennis in de praktijk, zodat de cursist de lesstof makkelijker op de werkvloer kan toepassen. Het draait niet langer om alleen de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken. Net als het huidige VCA-diploma is ook het diploma ‘nieuwe stijl’ tien jaar geldig.
Al sinds 1994 wordt de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, beter bekend als VCA, gebruikt om vakmensen met uitvoerende taken in risicovolle omgevingen veiliger te laten werken en ongelukken te voorkomen.

 

B-VCA examen

Het Basisveiligheid VCA examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit examen zijn er maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert je één punt op. Je bent geslaagd als er 28 of meer punten zijn gehaald. Aan het Basisveiligheid VCA examen mogen maximaal 60 minuten besteed worden.
 

Maak gratis een B-VCA proefexamen

 

VOL VCA examen

Het Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA examen (VOL VCA examen) bestaat uit 70 vragen waarvan er 45 juist beantwoord moeten worden. Voor het VOL VCA examen heeft de examenkandidaat 75 minuten de tijd. Het is een multiplechoicetest met 3 antwoord mogelijkheden.

 

Maak gratis een VOL VCA proefexamen

 

 

VCA examen nieuwe eindtermen

Basisveiligheid VCA (B-VCA) Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA) Veiligheid voor interecedenten en leidinggevende VCA (VIL-VCU)
 Oud  Nieuw  Oud Nieuw Oud Nieuw
 40 vragen, meerkeuze  40 vragen, verschillende vormen  70 vragen, meerkeuze  70 vragen, verschillende vormen 70 vragen, meerkeuze 70 vragen, verschillende vraagvormen
maximaal 60 minuten maximaal 60 minuten maximaal 75 minuten maximaal 75 minuten maximaal 75 minuten maximaal 75 minuten
geslaagd bij 28 of meer goed beantwoorde vragen geslaagd bij minimaal 26 punten  geslaagd bij 49 of meer goed beantwoorde vragen geslaagd bij minimaal 45 punten geslaagd bij 49 of meer goed beantwoorde vragen geslaagd bij minimaal 45 punten