Rugklachten: hoe het je leven kan veranderen Men staat er niet zo vaak bij stil, maar rugklachten kunnen wel degelijk je geluk in de weg staan en je leven verpesten, waardoor je niet meer de sporten kan beoefenen die je echt graag doet of je niet meer echt kan genieten van de momenten met je kinderen, vrienden of kleinkinderen. Personen die iedere dag voorwerpen moeten optillen bij het uitoefenen van hun job krijgen vaak te maken met blijvende rugklachten. Het is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan om meer aandacht te hechten aan je rug en deze dus minder te belasten bij het tillen van aanzienlijke objecten. Indien men werkzaam is in een omgeving waar veel getild moet worden, zijn werkgevers verplicht om hiervoor de nodige maatregelen te treffen voor de veiligheid en fysieke gezondheid van de werknemers. Oefen voor het VCA proefexamen.

Rugklachten door het tillen

Bij het uitoefenen van de job wordt er vaak geteld, in verscheidene sectoren is tillen een onderdeel van de routine. Denk maar aan magazijniers, orderpickers, vrachtwagenchauffeurs, vuilnismannen, bouwvakkers, maar ook verzorgend en verplegend personeel tilt zeer vaak. Bij zulke beroepen is er de kans op blijvende rugklachten groter dan bij andere beroepen, aangezien tillen zeer belastend is voor het lichaam. Hierdoor worden rugspieren beschadigd, alsook de bindweefselbanden rond de tussenwervelschijven of wervelkolom.

Hoe zwaarder de voorwerpen zijn, hoe meer kans op beschadiging er is. Tevens kan men beschadiging oplopen door een verkeerde houding aan te nemen of lichte voorwerpen te tillen. Zo kunnen personen met een bureaujob, door het dagelijks aannemen van dezelfde verkeerde houding, ook al snel rugklachten oplopen.

Te weinig aandacht voor je rug kan er echter voor zorgen dat je de job die je aanvankelijk uitoefende nadien niet meer kan uitoefenen door een te hoge belasting van je rug. Wie ooit rugklachten heeft opgelopen, geraakt er niet eenvoudig vanaf. De rugklachten kunnen blijven terugkeren, waardoor het ook moeilijkheden met zich mee kan brengen de dagelijkse activiteiten terug op te nemen. Rugklachten zorgen dan ook voor de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Normen voor tillen en dragen

Volgens het Arbobesluit 5.2 mag een werknemer niet meer tillen en dragen dan het gewicht dat gevaarlijk wordt voor de gezondheid of veiligheid. In de Risico-Evaluatie en -Inventarisatie moet het tillen en dragen vermeld staan en in een plan van aanpak moet het risico op rugklachten dan ook bestreden worden. Om te calculeren wat het maximaal toegestande tilgewicht is, wordt de NIOSH-methode gebruikt. Dit kan erbij helpen dat de normen voor tillen en dragen gerespecteerd worden.

NIOSH-methode

Er zijn intussen verschillende methodes ontwikkeld voor het beoordelen van til-handelingen. De NIOSH-methode echter is degene die het meest wordt toegepast. Dit aangezien deze methode niet alleen kijkt naar gewicht van het object, maar tevens naar de situatie waaronder het tillen en dragen gebeurt. Zo kijkt men naar de frequentie van de handelingen, de afstand die men met het voorwerpt dient af te leggen, de getilde hoogte, de vloer waarop men zich begeeft en de beweging die de persoon maakt, bijvoorbeeld hoe het lichaam draait. Deze methode brengt al deze zaken in berekening en bekomt zo het ideale gewicht. Bij een ideale tilsituatie is het ideale gewicht maximaal 23 kg. Deze methode wordt ook gebruikt door de Inspectie SZW. Ze kan erbij helpen dat rugklachten door tillen en dragen niet of minder optreden.

Tillen in de bouw

In de bouw wordt tevens voorgaande methode gebruikt, dit werd zo overeengekomen door de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dankzij deze methode kunnen de gezondheidsomstandigheden waarin men de job uitvoert beoordeeld worden.
Door het A-blad wordt de maximale Arbouwlimiet vastgesteld, dit A-blad werd uitgegeven door Volandis. Dit document vermeld ook dat goederen die zwaarder zijn dan 50 kg niet manueel verplaatst mogen worden, zelfs niet met meerdere werknemers.

Hoe moet je tillen en dragen?

Het tillen en dragen moet veiliger gemaakt worden, waarvoor werkgevers veel maatregelen moeten nemen. Het is belangrijk om werknemers in een vroeg stadium te betrekken bij het verbeteren van de processen, waardoor het tillen en dragen snel veiliger gemaakt kunnen worden. Zo worden ze er waakzaam op gemaakt dat het een grote invloed kan hebben op hun toekomst. Hierdoor kunnen ze participatiever optreden zodat rugklachten door tillen en dragen niet optreden. Zo zullen ze zich niet meer de vraag stellen: “hoe moet je tillen en dragen?”.

Het is belangrijk om werknemers niet onnodig te laten tillen en dragen, indien er de mogelijkheid is om bijvoorbeeld een heftruck te gebruiken of andere hulpmiddelen, wordt dit aangeraden. Daarnaast kan men de loopafstanden ook proberen te verkorten en om ongevallen te verminderen moeten obstakels vermeden worden. Heel de dag tillen is geen goed idee, aangezien de rug dan sneller overbelast kan geraken, daarom is het belangrijk om verschillende taken met elkaar af te wisselen. Om grip te verbeteren kan men overwegen om bepaalde voorwerpen handvaten te geven. De handvaten kunnen het best op heuphoogte bevestigd worden, best niet ter hoogte van de vloer. Voor de bescherming is de uitrusting van de werknemers ook van belang. Werknemers dragen het best handschoenen en schoenen met stalen neuzen.

De preventiemedewerker dient ook open te staan voor meldingen van werknemers. Werknemers moeten de preventiemedewerker of leidinggevende kunnen aanspreken bij klachten of bedenking over de manier van werken of als de job te zwaar is moet dit ook gemeld worden. Werknemers moeten ook gebruik maken van de hulpmiddelen die ter hun beschikking gesteld worden en moeten ook letten op hoe ze tillen:

– het is belangrijk om altijd met twee handen te tillen en ervoor te zorgen dat je beide voeten op de grond staan;

– om te voorkomen dat je rug een draaiing maakt, kan je best recht voor het voorwerp gaan staan;

– als je dicht bij het voorwerp staat, voorkom je dat je armen ver moeten reiken, daarom is het belangrijk het voorwerp zo dicht mogelijk tegen je lichaam te nemen;

– zwaar tilwerk doe je best samen met je anderen;

– je kan beter twee keer lopen, dan alles tegelijk te tillen;

– zware objecten kan je best tussen schouder- en kniehoogte tillen;

– om vermoeidheid te voorkomen, neem je best genoeg pauzes;

– forceer niks, luister naar je lichaam.