VOL VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA

Het VOL VCA diploma is bedoel  medewerkers met leidinggevende taken. De leidinggevende moet zowel zijn eigen veiligheid kunnen waarborgen maar ook zijn kennis en ervaring kunnen overdragen op andere medewerkers. Het gaat erom dat de werksituaties veilig zijn en blijven. Zowel de leidinggevende als de medewerkers moeten voldoende kennis hebben om de werkomgeving veilig te houden, maatregelen te nemen en daarmee ongelukken te voorkomen!

 

Als je het examen VOL VCA moet afleggen kun je de lesstof nu door middel van de samenvatting doornemen.

VOL VCA

Pagina's lesstof in de samenvatting VOL VCA

%

Slaag voor het VCA VOL examen!

Gratis oefenvragen VOL VCA

VOL VCA cursus inhoud

Hoofdstuk 1: VCA en wetgeving

De cursus VOL VCA start met de basis. Een uitleg wat VCA betekent en welke wet- en regelgeving belangrijk is.

60 minuten

Hoofdstuk 2: Risico's en preventie

Als je de basis hebt doorgenomen en met een voldoende hebt afgesloten, ga je verder met risico’s en preventie. Wat is eigenlijk een risico? Welke maatregelen kun je nemen om risico’s te verminderen of uit te sluiten?

60 minuten

Hoofdstuk 3: Werkplek en beschermende middelen

In hoofdstuk drie komt de veilige werkomgeving aan bod en de beschermende middelen. In de cursus VOL VCA is niet alleen de veiligheid van jezelf belangrijk, maar ook de juiste instructies kunnen geven aan de medewerkers.

60 minuten

Hoofdstuk 4: Arbeidsmiddelen

Op de werkplek wordt veel gebruik gemaakt van verschillende gereedschappen en machines. Veilig gebruik en goed onderhoud is van essentieel belang binnen VOL VCA!

60 minuten

Hoofdstuk 5: Bijzondere werkomstandigheden

Werken op hoogte of in een besloten ruimte werken zijn voorbeeld van bijzondere werkomstandigheden. Zorg voor veiligheid van jezelf en de medewerkers. Verricht iedere keer een LMRA!

60 minuten

Hoofdstuk 6: Gevaarlijke stoffen

Bij werkzaamheden in de bouw, productie, chemie en andere sectoren kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Met het werken van gevaarlijke stoffen zijn strikte regels verbonden. Zowel op korte als op lange termijn kan er schade aan de gezondheid ontstaan.

60 minuten.

Hoofdstuk 7: Electriciteit

Je moet voldoende maatregelen treffen als je werkt met elektriciteit. Maakt een collega een fout dan moet je hier snel maar vooral veilig op reageren. Weet wat je moet doen!

60 minuten.

Hoofdstuk 8: Brand en explosie

Voor een brand zijn er drie dingen nodig. De branddriehoek maakt dit duidelijk. Voorkom brand of explosies door een veilige werkomgeving te creëren.

60 minuten.

Hoofdstuk 9: Borden

Op bedrijventerreinen en de gebouwen wordt veel gebruik gemaakt van borden en symbolen. Iedereen die hier aanwezig is moet alle borden begrijpen ook als er sprake is van stress of tijd tekort.

120 minuten.

Proefexamen VOL VCA

Oefenvragen afgerond?

Aan de linkerzijde zie je de VOL VCA modules.

Zodra je de VOL VCA modules hebt afgerond met een voldoende kun je de theorie door elkaar gaan oefenen met de proefexamens VCA VOL.

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven VCA is bedoeld om het certificaat VOL-VCA-diploma te behalen. Het examen bestaat uit 70 vragen waarvan er tenminste 48 juist beantwoord moeten worden om het VCA-VOL certificaat te halen. Het VOL VCA proefexamen is aangepast aan de laatste eindtermen en is beschikbaar gesteld door het SSVV.

De eindtermen vca vol zijn per 1 september 2018 aangepast. De vca vol eindtermen zijn afkomstig van de SSVV. Lees de eindtermen door en ga voor jezelf na of je de vca vol eindtermen en vca vol toetstermen beheerst.

Per proefexamens is er een tijdslimiet gesteld waarbinnen je de vragen moet beantwoorden. Heb je voldoende vragen juist beantwoord dan haal je een voldoende.

Succes met oefenen!Haal jij je VOL VCA diploma?

Doorloop de 3 stappen en slaag!

Waarom kiezen voor een VOL VCA-diploma?

Ervoor kiezen om een VOL VCA-diploma te gaan halen, is een goede keuze. Het heeft uiteraard veel voordelen voor jezelf, maar ook voor de werknemers waar jij leiding aan geeft. Wanneer je beschikt over dit certificaat heb jij als leidinggevende namelijk de basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu. Wanneer je deze basiskennis hebt, kun je dit ook doorgeven aan de werknemers waar jij leiding aan geeft. Ook weet je door deze certificering hoe je ongevallen moet voorkomen en hoe je het beste moet handelen. Zo creëer jij een veilige werkomgeving voor jezelf, maar ook voor de werknemers waar jij leiding aan geeft.

Maar dit is natuurlijk niet de enige reden waarom een VOL VCA certificering belangrijk is. Vaak willen opdrachtgevers ook dat bedrijven hier aan voldoen. Op deze manier kunnen zij zien of het bedrijf op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier te werk gaan. Zo zorg je ervoor dat bedrijven eerder met je samen willen werken.

Hoe ziet het echte examen eruit?

Wanneer je het examen gaat maken, wil je natuurlijk zo goed mogelijk voorbereid zijn. Het is daarom altijd wel fijn om van te voren te weten wat ze van je verwachten en waar jij aan moet voldoen. Hieronder lees je hoe het examen er ongeveer uit gaat zien en wat de inhoud van het examen is.

Het echte VOL VCA examen beschikt over 70 vragen waar je 75 minuten de tijd voor hebt en wanneer je 45 vragen of meer goed hebt beantwoord, ben je geslaagd voor het examen. In het examen zitten verschillende vraagvormen, van meerkeuzevragen tot aan vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn.

De inhoud van het VOL VCA examen ziet er als volgt uit:

  • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden. Denk hierbij aan: regelgeving en veiligheidsregels, veilig werken, overleg en inspecties en preventie;
  • Uitvoeren van werkzaamheden. Denk hierbij aan: de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
  • Beheersen van specifieke gevaren. Denk hierbij aan: gevaarlijke stoffen, elektriciteit en straling en brand en explosie;
  • Beheersen van incidenten en noodsituaties. Denk hierbij aan: Ongevallen en noodsituaties.

Wat moet je doen om een VOL-VCA-diploma te behalen?

Voordat je het examen gaat maken, moeten er natuurlijk een aantal dingen gebeuren. Er moet bijvoorbeeld overlegd worden met je werkgever, maar je moet je natuurlijk ook goed voorbereiden op het examen. Er zijn daarom 6 stappen die je het beste kan doorlopen, om zo gerust je examen in te gaan. Lees ze hieronder:

Stap 1: Ga in gesprek met je werkgever Wanneer je nog niet hebt besproken met je werkgever om het examen te gaan doen, is het verstandig om eerst in gesprek te gaan met je werkgever. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je werkgever juist graag wou dat je dit diploma gaat halen.

In beide gevallen moet er overlegd worden wat er van je verwacht wordt en hoe jij je hier op gaat voorbereiden. Ga je bijvoorbeeld een thuisstudie volgen of ga je juist een opleiding volgen? Het is belangrijk om dit van te voren te bespreken met je werkgever.

Stap 2: Zoek en kies een opleiding en/of een thuisstudie Als je goed hebt overlegt met je werkgever hoe je het diploma gaat halen, is het van belang om te gaan onderzoeken hoe jij de stof onder de knie wilt krijgen. Dit kan dan bijvoorbeeld met een opleiding, maar natuurlijk ook met een thuisstudie. Op internet is genoeg te vinden en het is daarom belangrijk om het goed uit te zoeken.

Stap 3: Volg een opleiding of studeer thuis Het gevolg op stap 2 is natuurlijk het volgen van de opleiding of thuis gaan studeren. Wanneer jij wilt slagen voor je examen, moet jij je natuurlijk goed voorbereiden. Het is daarom van belang om je goed in de onderwerpen te gaan verdiepen en veel oefenexamens te maken, zodat je goed voorbereid het examen in gaat.

Oefenexamens zullen hier goed bij gaan helpen, omdat je op deze manier al goed voorbereid wordt op het echte examen. Zo weet je wat je te wachten staat en kan je direct zien wat je fout hebt gedaan. Wanneer je meerdere keren een oefenexamen maakt, zul je merken dat je de stof gaat onthouden.

Stap 4: Het examen Wanneer jij de stof goed kent, kan je het examen gaan maken. Wanneer jij ergens een opleiding volgt, schrijft je opleider je vaak in voor een examen. Wanneer jij een thuisstudie volgt, moet je dit zelf doen. Je kan je makkelijk inschrijven bij een erkend examencentrum.

Stap 5: Diploma registreren Wanneer jij geslaagd bent voor je examen, word je diploma automatisch geregistreerd. Je hoeft hier dus zelf niks voor te doen. Wanneer je diploma geregistreerd staat, kunnen werkgevers en opdrachtgevers ook zien of jij je diploma hebt behaald.

Stap 6: Herexamen Het VOL VCA diploma is voor 10 jaar geldig en daarna is die dus verlopen.

Wanneer jij het diploma langer wilt behouden, zou je weer opnieuw examen moeten doen. Dit moet zelf in de gaten worden gehouden en dit kan je makkelijk controleren in het Centraal Diploma Register.

VOL VCA Proefexamen

Wanneer jij het diploma wilt behalen, moet je natuurlijk leren, maar ook oefenen. Wij beschikken over een VOL VCA proefexamen, zodat jij kan testen of je de stof goed in je hoofd hebt zitten. Er zijn verschillende soorten proefexamens beschikbaar. Het proefexamen bestaat uit 15 meerkeuze vragen en de vragen moet binnen 15 minuten beantwoord zijn. Wanneer je 11 van de 15 antwoord goed hebt beantwoord, heb je je examen gehaald.