VOL VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA

Het VOL VCA diploma is bedoel  medewerkers met leidinggevende taken. De leidinggevende moet zowel zijn eigen veiligheid kunnen waarborgen maar ook zijn kennis en ervaring kunnen overdragen op andere medewerkers. Het gaat erom dat de werksituaties veilig zijn en blijven. Zowel de leidinggevende als de medewerkers moeten voldoende kennis hebben om de werkomgeving veilig te houden, maatregelen te nemen en daarmee ongelukken te voorkomen!

 

Als je het examen VOL VCA moet afleggen kun je de lesstof nu door middel van de samenvatting doornemen.

VOL VCA

Pagina's lesstof in de samenvatting VOL VCA

%

Slaag voor het VCA VOL examen!

Gratis oefenvragen VOL VCA

VOL VCA cursus inhoud

Hoofdstuk 1: VCA en wetgeving

De cursus VOL VCA start met de basis. Een uitleg wat VCA betekent en welke wet- en regelgeving belangrijk is.

60 minuten

Hoofdstuk 2: Risico's en preventie

Als je de basis hebt doorgenomen en met een voldoende hebt afgesloten, ga je verder met risico’s en preventie. Wat is eigenlijk een risico? Welke maatregelen kun je nemen om risico’s te verminderen of uit te sluiten?

60 minuten

Hoofdstuk 3: Werkplek en beschermende middelen

In hoofdstuk drie komt de veilige werkomgeving aan bod en de beschermende middelen. In de cursus VOL VCA is niet alleen de veiligheid van jezelf belangrijk, maar ook de juiste instructies kunnen geven aan de medewerkers.

60 minuten

Hoofdstuk 4: Arbeidsmiddelen

Op de werkplek wordt veel gebruik gemaakt van verschillende gereedschappen en machines. Veilig gebruik en goed onderhoud is van essentieel belang binnen VOL VCA!

60 minuten

Hoofdstuk 5: Bijzondere werkomstandigheden

Werken op hoogte of in een besloten ruimte werken zijn voorbeeld van bijzondere werkomstandigheden. Zorg voor veiligheid van jezelf en de medewerkers. Verricht iedere keer een LMRA!

60 minutenHoofdstuk 6: Gevaarlijke stoffen

Bij werkzaamheden in de bouw, productie, chemie en andere sectoren kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Met het werken van gevaarlijke stoffen zijn strikte regels verbonden. Zowel op korte als op lange termijn kan er schade aan de gezondheid ontstaan.

60 minuten.

Hoofdstuk 7: Electriciteit

Je moet voldoende maatregelen treffen als je werkt met elektriciteit. Maakt een collega een fout dan moet je hier snel maar vooral veilig op reageren. Weet wat je moet doen!

60 minuten.

Hoofdstuk 8: Brand en explosie

Voor een brand zijn er drie dingen nodig. De branddriehoek maakt dit duidelijk. Voorkom brand of explosies door een veilige werkomgeving te creëren.

60 minuten.

Hoofdstuk 9: Borden

Op bedrijventerreinen en de gebouwen wordt veel gebruik gemaakt van borden en symbolen. Iedereen die hier aanwezig is moet alle borden begrijpen ook als er sprake is van stress of tijd tekort.

120 minuten.

Proefexamen VOL VCA

Oefenvragen afgerond?

Aan de linkerzijde zie je de VOL VCA modules.

Zodra je de VOL VCA modules hebt afgerond met een voldoende kun je de theorie door elkaar gaan oefenen met de proefexamens VCA VOL.

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven VCA is bedoeld om het certificaat VOL-VCA-diploma te behalen. Het examen bestaat uit 70 vragen waarvan er tenminste 48 juist beantwoord moeten worden om het VCA-VOL certificaat te halen. Het VOL VCA proefexamen is aangepast aan de laatste eindtermen en is beschikbaar gesteld door het SSVV.

De eindtermen vca vol zijn per 1 september 2017 aangepast. De vca vol eindtermen zijn afkomstig van de SSVV. Lees de eindtermen door en ga voor jezelf na of je de vca vol eindtermen en vca vol toetstermen beheerst.

Per proefexamens is er een tijdslimiet gesteld waarbinnen je de vragen moet beantwoorden. Heb je voldoende vragen juist beantwoord dan haal je een voldoende.

Succes met oefenen!Haal jij je VOL VCA diploma?

Doorloop de 3 stappen en slaag!
Shares